Úvodní slovo

Vážení kolegové, přátelé,
je naší milou povinností vás informovat, že jubilejní 10. pan-evropská hlasová konference PEVOC (Pan European Voice Conference) se konala ve dnech 21. 8. - 24. 8. 2013 v Praze.

První konference PEVOC se konala v roce 1995 v Londýně. Na začátku stála myšlenka vytvořit fórum pro výměnu zkušeností mezi odborníky, kteří se zajímají o lidský hlas z různého úhlu pohledu. Těmito odborníky jsou nejen lékaři laryngologové, foniatři, fonochirurgové, ale i hlasoví pedagogové, terapeuti, logopedi, pěvečtí pedagogové, inženýři, či přírodovědci, kteří se mohou podílet na léčení hlasových poruch, či pomáhat při vytváření nejkvalitnějších vyšetřovacích metod.

10. jubilejní PEVOC v Praze byl pořádán pod heslem

Oslava mezioborové spolupráce

Hlavními tématy konference byly medicína, hlasová terapie, hlasová pedagogika a věda. PEVOC 10 byl výjimečnou příležitostí k mezinárodní výměně zkušeností v oblasti vyšetřovacích, pedagogických a terapeutických metod i výsledků vědeckých prací mezi odborníky nejen z Evropy, ale z celého světa.

Součástí PEVOC10 byla konference Mezinárodní asociace fonochirurgů.

MUDr. Jitka Vydrová

MUDr. Jitka Vydrová

RNDr. Jan Svec, Ph.D.

RNDr. Jan G. Švec, Ph.D.

Předsedající 10. pan-evropské konference PEVOC Praha 2013